„Tiszavid belterületi csapadékvíz elvezetése” TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040

Végéhez ért a „Tiszavid belterületi csapadékvíz elvezetése” című, TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040 azonosító számú projekt, amely célja:

Tiszavid község belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A projekt 315,42 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A projekt keretében több útszakaszon került kiépítésre korszerű csapadékvíz elvezető rendszer.

Érintett utak: Jókai Mór utca, József Attila utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Szabadság utca, Szondi György utca.

A projekt céljai:

– Az árvíz és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, belterületi csapadékvíz befogadók építésével, rekonstrukciójával.

– Települési csapadék- és belvízbiztonság megteremtése és fokozása

– Megfelelő lakókörnyezet kialakítása

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a támogatás mértéke: 100%

 

Kedvezményezett neve: Tiszavid Község Önkormányzata

A projekt címe: Tiszavid belterületi csapadékvíz elvezetése

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040

Támogatás összege: 315 421 521 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2023. 04. 01.
Scroll to Top