A Szegregált Élethelyzetek Felszámolása Tiszaviden Komplex Programmal projekt bemutatása

EFOP-1.6.2-16-2017-00022

Véget ért az EFOP-1.6.2-16-2017-00022 azonosító számú, szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal elnevezésű projekt, amely 199,94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósult meg.

Tiszavid Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 azonosítószámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal elnevezésű felhívásra, melynek eredményeképpen konzorciumban az „Együtt egy jobb életért” Egyesülettel és a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesülettel 199,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg számára.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00022 számú projekt célja Tiszavid településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő lakosok társadalmi felzárkózásának, és a település életébe történő beintegrálásának elősegítése a célcsoport szemléletformálásával, a komplex, egymásra épülő szolgáltatás fejlesztési elemek segítségével, és a helyi közösség aktív részvételével.

A projekt lebonyolítása során számos nagyszerű program, szolgáltatás és képzés valósult meg elősegítve a szegregátumban élő gyermek- és felnőtt lakosság életkörülményeinek és életminőségének javulását. A projektbe 111 fő került bevonásra.

A projekt során megvalósított programok, szolgáltatások, képzések:

A projekt keretében kiemelt figyelemben részesültek a családok, ezért számos olyan programelem került megvalósításra, amelyek az életvezetés, életminőség, családi élet javítását szolgálják:

– Családi életre felkészítő programok

– Konfliktuskezelő és mediációs foglalkozások

– Életvezetési, háztartásgazdálkodási, adósságkezelési tanácsadás

Fontos cél volt továbbá a gyermekek fejlesztése már a legkisebb kortól, valamint a tehetséggondozás, amelyekre ugyan csak több program adott biztosítékot:

– Képességfejlesztő és kompetenciafejlesztő foglalkozások

– Tehetségfejlesztő foglalkozások

– Foci, tollas, stb. foglalkozások, játékos szabadidős programok

– Koragyermekkori fejlesztések elérését célzó programok.

– Szülői szerep erősítését célzó programok

Valamint számos program szolgálta az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészségtudatosság erősítését:

– Dohányzásról leszoktató programok

– Étkezési szokások átalakítása programsorozat

– Mentálhigiéniás és felvilágosító foglalkozások

– Drogprevenciós foglalkozás

– Egészségügyi szűrések

Közösségfejlesztő rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek célja egyrészt a szegregátumban élők közösségének erősítése, fejlesztése, valamint ezek nyitottsága a társadalmi integráció elősegítését célozta meg.

– Családi napok

– Három alkalommal nagyobb szabású közösségi rendezvény.

– Közösségfejlesztő, szervező foglalkozások

– Napközis kirándulás, táboroztatás

– Lakhatási problémák és megoldások tanácsadások

– Egyéni munkatanácsadások

– Jövedelemgazdálkodási tanácsadások

A projekt során bevonásra került személyek közül összesen 100 fő számára biztosítottak lehetőséget

különböző képzésekbe való részvételre, akik a képzések időtartama alatt megélhetési támogatásban

is részesültek

– Intézményi takarító OKJ-s képzés

– Motorfűrész kezelő OKJ -s képzés

– Mezőgazdasági munkás OKJ-s képzés

– IKER I. és II. képzés

– Munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése képzés

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.tiszavid.hu oldalon olvashatnak.

 

Projekt címe: Szegregált Élethelyzetek Felszámolása Tiszaviden Komplex Programmal

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00022

Szerződött támogatás összege: 199 935 196 Forint.

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítása: 2018.09.01- 2022.04.15

 

További információ kérhető:

Teremi László, kommunikációért felelős személy

Tel.: +36 70 456 0429

E-mail: laci.teremi@gmail.com

Scroll to Top