"Közösen egy jó kis helyen " elnevezésű projekt infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2019-00139

Az EFOP-2.1.2-16 felhívás a vele szinergikus kapcsolatban lévő EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása ESZA-típusú felhívás fejlesztéseihez biztosítja a szükséges építészeti, tárgyi háttér feltételeket.

A projekt általános célja: a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása című felhívás alapján.

A fejlesztések megvalósulási helyszíne: 4832 Tiszavid, Szabadság utca 33. sz., hrsz.: 133/1

Épületünk korszerűsítése, felújítása, átalakítása, akadálymentesítése nélkülözhetetlen feladat a közösségi szolgáltató tér, a „Jó kis hely” létrehozásához.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó építési beruházás során fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, festés, csempézés, stb. és akadálymentesítés valósul meg. Ehhez részletes tervdokumentáció, műszaki leírás került csatolásra.  A projekt keretében eszközbeszerzés is történik, egy darab multifunkcionális nyomtató kerül beszerzésre, a többi eszközt a nyertes társprojekt, az EFOP 1.4.3-16 keretében valósítjuk meg. Célunk az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés.

A projektünk közvetlen célcsoportja: a célterületen, azaz Tiszavid községben élő 3 év alattiak, óvodások óvodán kívüli időben, tanköteles korúak, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint a 25 év alatti ifjúsági korosztály, és a szülők.

A Jó kis hely biztosítja a település lakóinak találkozási lehetőségét, helyet ad kisebb közösségek rendszeres programjainak, segíti a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Különböző szolgáltatások munkatársainak bevonásával helyben elérhetővé teszi a szociális és gyermekjóléti, valamint a védőnői, tanácsadói stb. ellátásokat, lehetővé teszi a számítógép és internet-használatot,stb. A „Jó kis hely” elsődleges célcsoportját a gyerekes családok alkotják, kitüntetett figyelemmel a gyermekekre, fiatalokra.  

A projekt pozitív eredménye nagymértékben befolyásolja a jövőben a község életét, továbbá a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez és jelentős segítséget ad az együttműködések, közösségek életben tartásához.

– A kedvezményezett neve:                   TISZAVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

– Projekt azonosítószáma:                    EFOP-2.1.2-16-2019-00139 

– A projekt címe:                                     „Közösen egy jó kis helyen ” elnevezésű projekt infrastrukturális háttere

– A szerződött támogatás összege:     20 000 000 Ft

– A támogatás mértéke (%-ban):           100%

– A projekt megvalósítása:                     2019.10.01. – 2020.12.29.

Scroll to Top