A "Közösen egy jó kis helyen" projekt bemutatása

EFOP-1.4.3-16-2017-00087

A projekt tartalmának bemutatása:
A Jó kis hely nevű pályázat keretében Tiszavid településen 2018. 05. 11.-től működik a közösségi szolgáltató tér. A projektet Tiszavid Község Önkormányzata valósítja meg. A település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén, Vásárosnaménytól északra, a Tisza jobb partján található, az ország egyik leghátrányosabb régiójában. A településen sok a hátrányos helyzetű gyermek, akik számára a projekt lehetőséget biztosított, hogy hozzáférjenek olyan minőségi szolgáltatásokhoz és programokhoz, amelyek a szegénységből kivezető esélyt teremtenek számukra, valamint a gyermekek életkori igényeihez illeszkedően az integráció és esélyteremtés erősítése érdekében valósultak meg.

Tiszavid településén a 0-25 éves korosztályú gyermekek és szüleik számára egyáltalán nem volt elérhető gyermekellátási, illetve kulturális, közösségi szolgáltatás. Ennek érdekében a Jó kis hely célja volt a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben a hiányzó szolgáltatások és komplex gyermekprogramok biztosítása, illetve az azokhoz való hozzáférés elősegítése a településen élők számára. Tiszaviden ennek keretében egy olyan közösségi tér jött létre, amelynek szolgáltatásai ingyenesen, mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül elérhetőek. Ezen belül is elsődleges célcsoportja a 0-25 év közötti gyermekek és fiatalok, valamint szüleik, de a célcsoportnak számít a helyi közösség is, valamint a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői és munkatársai.

Az Önkormányzat számára fontos cél volt, hogy a megvalósított szolgáltatások a helyi közösség egészére pozitív hatást fejtsenek ki, amelyek hozzájárulnak a közösség megújulásához és fejlesztéséhez, valamint hozzásegítik főként a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokat helyzetük javításához, igényeik kielégítéséhez.

A projekt hosszú távú hasznosulása és a projekthez kapcsolódó tevékenységek:

A Jó kis helyen zajló programok hatására a helyi közösség megújult, fejlődött, ezáltal az alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportok saját érdekeit könnyebben felismerték, megfogalmazták, és azok kielégítése érdekében tenni is tudtak.

A projekt:
– elősegítette a szülői szerepre való felkészülést  
– segítette a szülőket a korai képességgondozásban
– hozzájárult a gyerekek készségeinek és képességeinek kibontakozásához, iskolai felzárkózásához
– lehetővé tehette a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését
– megteremtette a gyerekek és a fiatalok közösségi életének színterét
– támogatta a gyerekeket és a szüleiket érintő közösségépítő, fejlesztő programok megvalósulását

A projekt keretében a Jó kis helyen biztosított szolgáltatások:
– Játékfoglalkozások biztosítása a gyereke számára szülők bevonásával
– Baba mama klub működtetése, heti rendszerességgel és a védőnő bevonásával
– Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek
– Életvezetési gyakorlatok gyermekek és szülők számára
– Preventív célú foglalkozások
– Pályaorientációs, kompetencia-növelő és munkaerő-piaci foglalkozások
– Gazdasági ismeretek növelését célzó előadások
– „Közlekedjünk biztonságosan klub”
– Kézműves foglalkozások
– Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások
– Kirándulások, közösségi események szervezése
– Mosás, tisztálkodás lehetőségének, valamint a gyermekek számára uzsonna biztosítása

A projekt keretében a Jó kis hely szolgáltatásai bárki számára ingyenesen, térítésmentesen voltak igénybevehetőek.

A kedvezményezett neve: Tiszavid Községi Önkormányzata
A projekt címe: „Közösen egy jó kis helyen”
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00087
A szerződött támogatás összege: 44.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt kezdési dátuma: 2018.05.11.
A projekt befejezési dátuma: 2022.05.10.
A Jó kis hely címe: 4832. Tiszavid, Szabadság u. 33.

 

További információ kérhető:

Teremi László, kommunikációért felelős személy

Tel.: +36 70 456 04 29

E-mail: optimumreklamkft@gmail.com

Scroll to Top