Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal (ERFA)

EFOP-2.4.1-16-2017-00097

A projekt az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukció keretében került megvalósításra, amely az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. A beruházás Tiszavid Község 1. számú szegregátumban élőket és a település egészét érintette.

A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energiaellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba: szociális bérlakások létrehozásával, komfortfokozat növeléssel.

A felhívás célja volt: a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával.

Cél: Tiszavid szegregált területein, jelen projekt esetében az 1. szegregátumban – kiemelten a mélyszegénységben – élő roma és nem roma lakosság társadalmi integrációjának erősítése a szegregátum rehabilitásával önkormányzati tulajdonú szociális lakásállomány létrehozásával.

Részcélok:

  1. Lakhatási körülmények javítása a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével; új szociális bérlakások kialakításával; lakóépületi fejlesztéssel.
  2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése az elmaradottság csökkentésével; az egészségre ártalmas környezet problémák kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével; szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával.
  • A projekt során felépítésre került 4 új szociális bérlakás a település integrált részén, amelybe 4, a szegregátum területén élő család költözhetett be. Emellett szegregátum területén felújításra és átalakításra került két önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlan, amelyek szintén szociális bérlakásként funkcionálnak. Ide 2 család költözhetett be, így nekik a szegregátum területén biztosítunk az előzőnél jobb lakhatási körülményeket.
  • Továbbá felújításra került egy épület, amely Csillag szolgáltató házként működik a település integrált részén, számos szolgáltatást biztosítva a település teljes lakossága számára.
  • A szegregátumban pedig kialakításra került a Csillag szolgáltató pont, amivel szintén a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása / biztosítása a cél.

A szociális bérlakások, valamint a szolgáltató ház és a szolgáltató pont is önkormányzati tulajdonban vannak.

A szociális bérlakásokat kártyás villamos energia-, és gázfogyasztás mérőkkel szerelték fel, ami biztosítja, hogy a lakók elkerüljék a közüzemi díjtartozást, illetve segítik a tudatos pénzügyi tervezés kialakítását.

A projekt keretében rágcsálóirtás, valamint parkfelújítás is megvalósításra került.

Az infrastrukturális fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó életmód-változás pozitív hozadékai a település egészére kihatnak, hiszen a helyi lakosok életvitele közelít a befogadó közösség életmódjához, szokásaihoz, így oldódik a szegregáció, nem lesznek olyan élesek a határvonalak.

A projekt a fentieken keresztül járul hozzá a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek megteremtéséhez és társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, s ezáltal növeli a fejlesztésben érintett szereplők abszorpciós képességét, hogy befogadó települést tervezzenek és fejlesszenek, fenntartható módon felhasználva a rendelkezésre álló forrásokat a leghátrányosabb és leszakadó népességcsoportok javára.

Kedvezményezett neve: TISZAVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00097
A projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal (ERFA)
Támogatás összege: 199 989 500 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt kezdete: 2019. 08. 01.
Projekt vége: 2023. 11. 15.

Scroll to Top