Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal

EFOP-2.4.1-16-2017-00097

A projekt, amely az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukció keretében kerül megvalósításra Tiszavid Község Önkormányzata, az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. A beruházás Tiszavid Község 1. számú szegregátumban élőket és a település egészét érinti.

A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba: szociális bérlakások létrehozásával, komfortfokozat növeléssel.

A felhívás célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával.

Cél Tiszavid szegregált területein, jelen projekt esetében az 1. szegregátumban – kiemelten a mélyszegénységben – élő roma és nem roma lakosság társadalmi integrációjának erősítése a szegregátum rehabilitásával önkormányzati tulajdonú szociális lakásállomány létrehozásával.

Részcélok:

  1. Lakhatási körülmények javítása a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével; új szociális bérlakások kialakításával; lakóépületi fejlesztéssel.
  2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése az elmaradottság csökkentésével; az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével; szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával.

A projekt során felépítünk 4 új szociális bérlakást a település integrált részén, amelybe 4, a szegregátum területén élő család költözhet be. Emellett szegregátum területén felújítunk és átalakítunk két önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlant, amelyek szintén szociális bérlakásként funkcionálnak a jövőben. Ide 2 család költözhet be, így nekik a szegregátum területén biztosítunk a jelenleginél jobb lakhatási körülményeket.

Emellett felújításra kerül egy épület, amely a jövőben Csillag szolgáltató házként működik majd a település integrált részén, számos szolgáltatást biztosítva a település teljes lakossága számára. A szegregátumban pedig kialakításra kerül a Csillag szolgáltató pont, amivel szintén a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása/biztosítása a cél.

A szociális bérlakások valamint a szolgáltató ház és a szolgáltató pont is önkormányzati tulajdonban lesznek.

A szociális bérlakásokat kártyás villamos energia-, víz- és gázfogyasztás mérőkkel szerelünk fel, ami biztosítja, hogy a lakók elkerüljék a közüzemi díjtartozást, illetve segítik a tudatos pénzügyi tervezés kialakítását.

 

A kötelező tevékenységeken túl választható tevékenység a közterület fejlesztése: települési zöldfelület felújítása (a képzések segítségével: kerti munkás), a település azon részén, mely gyalog, tömegközlekedéssel jól megközelíthető és akadálymentes. A kiválasztott helyszín fontos, központi szerepet tölt be a település, településrész lakóinak életében.

Emellett a pályázat részeként más tevékenységekkel is javítjuk a célcsoport életkörülményeit, egyebek közt a lakókörnyezet hulladékmentesítésével.

Az infrastrukturális fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó életmód-változás pozitív hozadékai a település egészére kihatnak, hiszen a helyi lakosok életvitele közelít a befogadó közösség életmódjához, szokásaihoz, így oldódik a szegregáció, nem lesznek olyan élesek a határvonalak.

A projekt a fentieken keresztül járul hozzá a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek megteremtéséhez és társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, s ezáltal növeli a fejlesztésben érintett szereplők abszorpciós képességét, hogy befogadó települést tervezzenek és fejlesszenek, fenntartható módon felhasználva a rendelkezésre álló forrásokat a leghátrányosabb és leszakadó népességcsoportok javára.

– A kedvezményezett neve:                  TISZAVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

– Projekt azonosítószáma:                   EFOP-2.4.1-16-2017-00097

– A projekt címe:                                     Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal

– A szerződött támogatás összege:    200 000 000 Ft

– A támogatás mértéke (%-ban):          100 %

– A projekt megvalósítása:                    2019.08.01. – 2020.10.29.

Scroll to Top